Frisdenker

Frisdenker
Frisdenkers zijn essentieel voor vernieuwing. Mensen die los van de bestaande kaders kunnen denken, en met nieuwe inzichten en oplossingen komen voor vraagstukken.

Het vraagt van frisdenkers om de probleemstelling te accepteren en binnen die kaders zoveel mogelijk oplossingen te bedenken.

Kernwoorden zijn:

  • Creatieve denkvermogens
  • Associëren
  • Denken in beelden
  • Je onbezwaard en makkelijk kunnen uiten
  • Ingaan en doordenken op ideeën van anderen
  • Komen met concrete oplossingen
  • Je laten meevoeren in de denktechnieken van de facilitator