Helpt spelers te denken & denkers te spelen

Helpt spelers te denken & denkers te spelen

Thérésa Oost

Independent Advisor for People, Planet, Prosperity and Playfullness

gdd.png
discover.jpg
mensa.png
levensblik.png
pentascope.png
plato.png
permanent-beta.png
tcg.png
verbeter-de-wereld.gif
vvn.png
https://www.juanyrosa.nl/nl-nl/home-juan-y-rosa/
Pagination
Previous Slide
Next Slide

WAT

 • Advies – Human Development, transities en talentontwikkeling
 • Inspiratiesessies
 • Innovatiesessies
 • Brainstormsessies
 • Interim-functiesWIE

Thérésa Oost. Geboren en getogen in het noorden van het land, maar zij is zowel zakelijk als privé landelijk georiënteerd. Na haar studies Personeel & Arbeid en Bedrijfskunde aan de Hogeschool Leeuwarden, werkte zij bij ROC Noorderpoortcollege, FrieslandCampina en Zorgpartners Friesland. Groeide in die periode door van managementondersteuner, projectmedewerker en afdelingshoofd naar manager en adviseur. Kernwoorden die bij Thérésa passen zijn: creatief, veelzijdig, experimenteel, analytisch en kritisch. Verbindt als zelfstandig ondernemer innovaties op het gebied van talentontwikkeling, nieuw organiseren en leiderschap met filosofie. Snelle denker, droomt groots, wordt blij van het alledaagse. Thérésa is nieuwsgierig, sociaal betrokken, druk met leven, liefhebben en lachen.

 • Verteller: Zij kan goed communiceren. Anderen laten zich door haar verhaal meeslepen.
 • Inspirator: Ze heeft een aanstekelijk enthousiasme. Anderen krijgen er door haar ook zin in.
 • Motivator: Zij voelt wat mensen nodig hebben. Anderen geeft ze vertrouwen in hun eigen kunnen.

Thérésa Oost is DISCOVER-gecertificeerd adviseur, coach en trainer.


WAAROM

Ik houd ervan om in mijn werk te leren en te groeien, waarbij objectieve feiten, context en innovatief denken een grote rol spelen. Ik zoek in het werk inzicht en waarheid. Om doelen te bereiken ga ik doordacht, resultaatgericht en ambitieus aan de slag. Daarbij ga ik onderlinge competitie niet uit de weg. Ik werk aanbodgericht om de klant te kunnen duiden wat hij krijgt en kan verwachten, maar bied 100% maatwerk om de klantvraag te allen tijde centraal te stellen. Mijn drijfveren zijn onder andere:

 • Leren en inhoudelijke zaken ontwikkelen
 • Resultaten neerzetten
 • Werk en processen goed organiseren
 • Talenten ontdekken bij anderen en deze inzetten
 • Leuke en prettige contacten met mensen
 • Doordachte beslissingen nemen en daarna tempo maken
 • Behouden van goede tradities

  SAMENWERKING

  • Centric Health Nederland
  • Club van Wageningen
  • DISCOVER
  • Fier Friesland
  • GGD/GHOR
  • GGDrU
  • Gave Dingen Doen
  • Juan y Rosa
  • KNHM Foundation
  • Levensblik
  • Mensa en Mensa Fonds
  • Pentascope
  • Permanent Bèta
  • Plato Organisatieadvies
  • Scouting Nederland
  • Teleperformance
  • TCG
  • Vrouwen van Nu
  • Veiligheidsregio Friesland
  • Verbeter de Wereld
  • Zorgpartners Friesland

  Learning Lab - Health & Care

  Jeroen den Uyl, Meike Hornstra, Michiel Kortstee, Patricia Braat, en Thérésa Oost

  Communiceren met liefde

  Thérésa Oost en Antoinette Gerichhausen

  Al enige tijd verwonderen wij ons over de macht van taal. Hoe het werelden en mensen verdeeld in zij die meer taalvaardig zijn en zij die dat minder of niet zijn. Maar dat wil niet zeggen dat zij die de macht over taal hebben ook de macht over de samenleving hebben. Wij plegen hierin geen wetenschappelijk onderzoek, maar praten graag met elkaar over onze vragen en ideeën hierover en deze delen we ook weer graag met jou.


  “Ik ben hier, het gaat goed met me.”

  “Ik hou van je en ik wil dat het goed met je gaat.”


  Met minder woorden meer zeggen

  Thérésa Oost en Antoinette Gerichhausen

  Even terug naar onze over mondelinge communicatie. Voor een goede communicatie, kwamen we tot de conclusie, hebben we handen en voeten nodig, moeten we ruiswoorden vermijden en aandacht hebben voor de context. Aandacht voor de context betekent dat we de context, de situatie, sfeer, achtergrond, omstandigheid, willen leren kennen ter wille van een goede communicatie. Maar hoe krijgen we de context helder als er gecommuniceerd wordt tussen volwassene en kind, tussen werkgever en werknemer, tussen directeur en medewerker, leerkracht en leerling? Met andere woorden wat gebeurt er in communicatie in een ongelijke verhouding tussen de sprekers? Is de context dan wel helder te krijgen of gaat één van de sprekers ervanuit die context te kennen? Er zijn veel momenten te bedenken waarbij woorden niet aankomen op dezelfde wijze dan ze bedoeld zijn omdat de context toch anders blijkt bij een van de sprekers of bij beide. Hoe communiceren we dan beter?

  “Zeg het zonder woorden”. Communicatie met handen en voeten?

  Thérésa Oost en Antoinette Gerichhausen

  Als mensen zijn we geëvolueerd tot wezens die talig zijn. Veel leven op aarde communiceert met elkaar, maar wij zijn de enige soort die dat doet met woorden. Hoewel we met woorden goed kunnen duiden, ontstaat er ook veel miscommunicatie door het gebruik van woorden die ruis veroorzaken. En mochten we graag Engels- en anderstalige woorden toe willen voegen aan ons Nederlands gesprek, dan kan dat nog meer verstorend werken op de ontvanger van de boodschap.

  Frisdenker

  Frisdenkers zijn essentieel voor vernieuwing. Mensen die los van de bestaande kaders kunnen denken, en met nieuwe inzichten en oplossingen komen voor vraagstukken.

  Organisatieluisteraar

  Human Development, transities en talentontwikkeling:

  • Inspiratiesessies
  • Innovatiesessies
  • Brainstormsessies
  • Interim-functies

  Facilitator

  Een goede facilitator is nuttig wanneer een groep probeert om te gaan met nieuwe of moeilijke kwesties. Als je de rol van facilitator accepteert dien je neutraal te zijn.

  Gave Dingen Doen

  Voor organisaties die stappen willen zetten:

  • Persoonlijke krachten ontdekken en inzetten
  • Energie van groepen afstemmen, stimuleren en balanceren
  • Faciliteren van co-creatie processen
  • Creatieve technieken leren en toepassen
  • Kracht van samenwerking naar boven halen
  • Duurzaam stimuleren, motiveren en enthousiasmeren van je omgeving
  Theresa oost organisatieadviseur
  Theresa Oost facilitator
  Theresa Oost frisdenker
  Pagination
  Previous Slide
  Next Slide

  Leren en groeien in werk, waarbij objectieve feiten, context en innovatief denken een grote rol spelen.